.:  Informacja Burmistrza Maszewa

Informacja Burmistrza Maszewa w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Maszewo

[15:23, 25-02-2021]