.:  Wnioski o przyznanie statuetki "Złoty Lew" 2005
Urząd Miejski w Maszewie informuje, iż został rozpoczęty nabór wniosków o przyznanie Nagrody Specjalnej Burmistrza Maszewa przeznaczonej dla osób prawnych i fizycznych, których działalność i wyniki promują Gminę Maszewo. Nagroda - statuetka "Złoty Lew" przyznawana będzie za osiągnięcia w dziedzinach: - Gospodarka (zakłady pracy produkcyjne, handlowe i usługowe), - Oświata i wychowanie, - Kultura i sztuka (twórcy kultury i sztuki, propagatorzy, działacze), - Sport i kultura fizyczna (sportowcy, działacze sportu, trenerzy). Wnioski mog składać: 1) organizacje i stowarzyszenia społeczne, 2) Burmistrz Maszewa, 3) obywatele - mieszkańcy gminy w liczbie przynajmniej 15, 4) dyrektorzy placówek oświatowych oraz dyrektor Ośrodka Kultury, 5) redaktorzy naczelni gazet lokalnych. Wnioski powinny wpłynść do Urzędu Miejskiego w Maszewie w terminie do 31 grudnia 2005 roku. wniosek o przyznanie nagrody specjalnej Burmistrza Maszewa Burmistrz Maszewa mgr Jadwiga Ferensztajn
[16:29, 11-11-2005]