.:  Informacja o wymianie dowodów osobistych
Już dziś wymień dowód osobisty!!!
Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych
(zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe.

Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r.,
co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na
nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in.

- załatwić formalności w urzędach,
- odebrać listu poleconego na poczcie,
- wziąć kredytu bankowego,
- sprzedać lub kupić mieszkania, itp.

Jak dotąd, aż 10 milionów obywateli nie wymieniło dotychczasowych
dowodów. Przyczyną może być cena wymiany (wymiana kosztuje 30
złotych), bądź nieświadomość konsekwencji, jaką poniosą obywatele,
gdy tej czynności nie dokonają.

Już dziś wymień dowód osobisty!
[21:33, 06-06-2007]