.:  Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Maszewo wraz ze Stowarzyszeniem Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego realizuje i będzie realizowała następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aktualnie realizowany jest projekt "Ręką dzieło tworzone" - kwota dofinansowania to 48 520,00 zł. Jesteśmy również na etapie podpisywania 2 umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy do projektów :

  1. "Enter" : kwota 48 315,00 zł;
  2. "Edukacja szansą naszego rozwoju-podnoszenie kwalifikacji ICT osób dorosłych na terenach miejsko - wiejskich" : kwota 45 580,00 zł;

16 lutego Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił listę rankingową projektów do działania 9.5. Uzyskaliśmy rekomendację do dofinansowania 3 kolejnych projektów, na których realizację wkrótce podpiszemy umowę:

  1. "Twórcza wieś": kwota 49 740,00 zł
  2. "Koniec języka za przewodnika - kursy języka niemieckiego na obszarach miejsko-wiejskich powiatu Goleniowskiego" : kwota 42 700,00 zł
  3. "Niech język nie dzieli - kursy języka angielskiego dla mieszkańców obszarów miejsko-wiejskich powiatu Goleniowskiego": kwota 49 900,00 zł
[14:01, 03-03-2009]