.:  "¦piewaj±ca Polska"
Gmina Maszewo w lutym 2008r. złożyła do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie wniosek o współfinansowanie zajęć chóru w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "¦piewaj±ca Polska".

W dniu 04 marca 2009r. zostały ogłoszone wyniki naboru.

Gmina Maszewo uzyskała dofinansowanie dla chóru Cavatina z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie oraz chóru Gama ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach.

Program skierowany jest do dzieci, by poznawały bogactwo muzyki oraz czerpały satysfakcję ze wspólnego ¶piewania i otwierały się na ¶wiat kultury.

Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczn± nad pedagogami, którzy kieruj± chórami. Stałe formy działań w ramach programu to m.in.: dodatkowe lekcje ¶piewu, comiesięczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadz±cych chóry oraz doroczne przegl±dy chórów szkolnych.

Opiekę merytoryczna nad dyrygentami z naszych szkół sprawuje Pani Iwona Wi¶niewska-Salomon, która jest Dyrygentem Chóru Kameralnego Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Termin realizacji projektu od 02 marca do 15 grudnia 2009r.

[14:28, 13-03-2009]