.:  Dot. zakłóceń w odbiorze TV
W załączeniu zamieszczamy pismo, jakie Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Szczecinie, wystosował do Polskiej Telefonii Komórkowej

Centertel sp.z o.o. z siedziba w Warszawie. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

[07:49, 18-03-2009]