.:  Wsparcie dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w latach 2011-2015.

Szanowni Państwo!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Sieć Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapraszają na seminarium informacyjne pn.

Wsparcie dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w latach 2011-2015.

Seminarium jest adresowane do przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z możliwościami pozyskania środków finansowych na utworzenie i rozwój firmy, w ramach dostępnych funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Program seminarium obejmuje:

  1. Możliwości wsparcia przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz PO Ryby – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich;
  2. Oferta Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług w odniesieniu do możliwości wsparcia przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Kapitał Ludzki. Prezentacja dobrych praktyk. – przedstawiciel Regionalnego Punktu Konsultacyjnego;
  3. Możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach Instrumentu Jeremie – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.
  4. Pytania i dyskusja. Seminarium odbędzie się 15 września 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, w godz. 12:00 – 14:00. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa, zawierających imiona i nazwiska osób biorących udział w spotkaniu, telefon kontaktowy oraz w przypadku przedsiębiorców - nazwę firmy. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej lpi@gryfice.pl.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 91 384 64 50, w. 443 lub powyższym adresem e-mail.

[09:34, 14-09-2011]