.:  INFORMACJA O WNIOSKACH DO BUDŻETU

Burmistrz Maszewa informuje, że Uchwałą Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów ustalono; że Radni i Mieszkańcy Gminy Maszewo, jednostki organizacyjne do dnia 15 października 2011 roku mają prawo składać do Skarbnika Gminy wnioski dotyczące budżetu roku przyszłego.

Społeczne komitety, rady sołeckie mogą składać do Skarbnika Gminy do dnia 30 września 2011 r. wnioski o dofinansowanie z budżetu gminy.

Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględnione w projekcie budżetu roku przyszłego.

BURMISTRZ MASZEWA
JADWIGA FERENSZTAJN

[10:00, 14-09-2011]