.:  V Kryterium Kolarskie

Uczniowski Klub Sportowy "RATUSZ" Maszewo
Urząd Miejski w Maszewie
Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie
Wolontariat Wielkiego Serca

Serdecznie zapraszają dzieci do uczestnictwa w V Kryterium Kolarskim
o Puchar Burmistrza Maszewa, który odbędzie się dnia 24 września 2011r.
ulicami Maszewa.

Kategorie wiekowe :
start dzieci do 6 lat
start dzieci w wieku 7 - 10 lat ( do 2001)
start dzieci w wieku 11 – 12 lat (1999 - 2000)

Zapisy do wyścigu przyjmowane będą w dniu wyścigu - biuro wyścigu znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim od godziny 8.00 do godziny 9.30 odprawa techniczna o godzinie 9.40.

START DZIECI OD GODZINY 10:00.

UWAGA

Dzieci obowiązkowo powinny posiadać sprawny rower oraz kask ochronny, zgoda rodziców lub opiekunów.

Dla dzieci przewidywane są atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do kibicowania swoich małych i dużych kolarzy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin cz. 1
Regulamin cz. 2

[12:02, 19-09-2011]