.:  APEL

Urząd Miejski w Maszewie apeluje do mieszkańców Gminy o zachowanie szczególnej ostrożności przy zakupach i korzystaniu z artykułów pirotechnicznych.

Okres zabaw sylwestrowych skutkuje wzmożonym dokonywaniem zakupów artykułów pirotechnicznych, jednakże nieprawidłowe obchodzenie się z petardami stwarza poważne zagrożenie pożarowe, wielokrotnie kończy się nieszczęśliwym wypadkiem skutkującym uszczerbkiem na zdrowiu i zniszczeniem mienia. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności przy obchodzeniu się z materiałami pirotechnicznymi.

Pamiętajmy, że środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi o dużej temperaturze.

[11:48, 28-12-2007]