.:  Zawiadomienia o posiedzeniach komisji RM
Zawiadomienia o posiedzeniach :

  1. Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie
  2. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie
  3. Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie
[15:03, 04-01-2008]