.:  Oświadczenie UM w Maszewie dot. rozbiórki mostu kolejowego w Maszewie

W związku z likwidacją w latach 90-tych linii kolejowej Maszewo – Goleniów pozostał niezagospodarowany majątek należący do Polskich Kolei Państwowych.

Właściciel nieruchomości, czyli PKP pozostawił swoje mienie mocno zdekapitalizowane, co stwarzało potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszańców.

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców UM Maszewo wielokrotnie zwracał się do właściciela nieruchomości o podjęcie stosownych działań mających na celu zabezpieczenie mostu kolejowego. Ponadto Urząd nie pozostając biernym w zaistniałej sytuacji poczynił wszelkie starania w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa.

Rozwiązaniem problemu dla właściciela nieruchomości było podjęcie decyzji o rozbiórce mostu.

W tym celu uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia w tym: zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie i w drodze przetargu wyłonił wykonawcę robót, który Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego uzyskał pozwolenie na przeprowadzenie prac rozbiórkowych.

[15:52, 11-01-2008]