.:  XVI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY W MASZEWIE
Tegoroczny, XVI już finał WOŚP w Maszewie tradycyjnie odbywający się na Placu Wolności, rozpoczął o 14:30. Głównym organizatorem całej imprezy było Koło Wolontariatu w Maszewie z Bogdanem Czaplickim i Ewą Stancel na czele. Dla sztabu WOŚP Maszewo kwestowali wolontariusze w Maszewie, Mostach i Goleniowie. W przerwach występów zespołów maszewskich: "Stokrotki", "Gracjoso", "Oktawa", "Shock Dance" i "Maszewianek", z Dobrej Nowogardzkiej - "OVT-Siders", z Goleniowa - "Wood and Brass", "Truskul", "To tylko my" i "Remix Boys" odbywały się liczne aukcje prowadzona przez Marka Kościółka i Piotra Kaczora, z których łącznie uzyskano kwotę 7 730 zł. Najcenniejszy przedmiot wylicytowany na kwotę 4 000 zł przez Romana Orenczaka z Maszewa, podarował teatr "Krzyk". Piłkę z podpisami trenera reprezentacji Polski - Leo Beenhakker'a i jego piłkarzy teatr otrzymał za udział w Turnieju Młodzieży w Warszawie, w 2006 r. W całe przedsięwzięcie zaangażowanych było wiele instytucji, m.in. Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie, SP Maszewo, Przedszkole Miejskie, Ochotnicza Straż Pożarna w Maszewie, Bank Spółdzielczy w Maszewie, oddział TPD w Maszewie i wiele innych. Grupa Ratownictwa Medycznego z Płot nieodpłatnie wykonywała badania poziomu cukru we krwi, odbył się również pokaz ratownictwa z udziałem ratowników z OSP Maszewo. Mieszkańcy Gminy Maszewo mogli również za symboliczna złotówkę skosztować grochówki, pieczonych na ogniu kiełbasek i pysznego ciasta, z których zysk także trafił na konto WOŚP. Łączna kwota zebrana w czasie XVI finału WOŚP w Maszewie, Mostach i Goleniowie to ok. 33 tyś. zł (Maszewo - ok. 15 tyś., Goleniów ok. 16 tyś i Mosty ok. 2, 5 tyś.). Wśród wolontariuszy największą kwotę - ok. 670 zł - zebrała Luiza Michalczyk. Organizatorom udało się pozyskać 76 sponsorów, m.in. firmę "Fischer" z Sokolnik, Urząd Miejski w Maszewie, Państwa Karwowskich z Maszewa, teatr "Krzyk", firmę "Agat" i wiele innych. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim aktywnie zaangażowanym w organizację XVI finału WOŚP a w szczególności: Klaudiuszowi Pawlakowi - komendantowi Hufca ZHP w Goleniowie, gronu nauczycielskiemu Zespołu Szkół w Mostach, Ośrodkowi Kultury i Sportu w Maszewie, teatrowi "Krzyk" i Markowi Kościółkowi, dyrekcji SP Maszewo i Przedszkola Miejskiego w Maszewie, OSP Maszewo, Barbarze Kubat a przede wszystkim wolontariuszom!!!

[13:47, 15-01-2008]