.:  "Akademia Orange dla bibliotek"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Maszewie przystąpiła do projektu "Akademia Orange dla bibliotek" i otrzymała 1043zł.

Projekt dotyczy wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywania szans w dostępie do internetu

[14:31, 12-01-2011]