.:  Punkt Przedszkolny TPD w Dębicach

W dniu 17 stycznia 2011r. działalność rozpoczął w Dębicach Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Placówka funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.00. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany pedagog, do punktu uczęszcza obecnie 15 dzieci, zaś docelowo może 25.

W spotkaniu z dziećmi oraz ich rodzicami udział wzięła Pani Jadwiga Ferensztajn – Burmistrz Maszewa, która ofiarowała przedszkolakom prezenty w postaci gier i zabawek oraz słodyczy.

Należy nadmienić, iż uruchomienie Punktu Przedszkolnego w Dębicach nastąpiło na wniosek rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Burmistrz Maszewa zwróciła się z prośbą do Prezesa TPD w Szczecinie – Pana Zygmunta Pyszkowskiego o rozważenie możliwości uruchomienia takiej placówki w największej miejscowości wiejskiej na terenie Gminy Maszewo. W efekcie nawiązania współpracy powstała na terenie naszej Gminy kolejna niepubliczna placówka przedszkolna. Gmina Maszewo dołożyła wszelkich starań aby dostosować pomieszczenia pod działalność punktu przedszkolnego; w tym celu zostały przeprowadzone niezbędne prace remontowe, zaś TPD w Szczecinie wyposażyło nowopowstałą placówkę w meble i potrzebne pomoce dydaktyczne.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI.

[15:53, 19-01-2011]