.:  Nowy wzór wniosku dotyczący realizacji zadania publicznego
Urząd Miejski w Maszewie informuję, że w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U z 2011 Nr 6 poz. 25), które obowiązuje od 18 stycznia 2011 r. zmieniły się druki jak w treści rozporządzenia. Ponadto informujemy, że organizacje składające ofertę w tym roku składają na nowych wzorach wniosku, natomiast rozliczają się (za 2010 r.) na starych drukach.

Nowy wzór wniosku

[13:59, 24-01-2011]