.:  Warsztaty

Stowarzyszenie Wolontariat Wielkiego Serca
w Maszewie

zaprasza na warsztaty

Młodzieżowej Akademii Liderów Obywatelskich

w ramach partnerstwa z Lokaln± Grup± Działania Stowarzyszeniem Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

w ¦wietlicy Wiejskiej w Radzanku

w dniach 18.02-20.02.2011r.

Działanie edukacyjne dofinansowano ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętno¶ci i aktywizacja

Informacje na temat warsztatów można uzyskać w OKiS w Maszewie lub pod numerem telefonu 723 139 373

[14:06, 16-02-2011]