.:  PIT z Akademią PARP!

Wraz z Nowym Rokiem w życie weszły zmiany w przepisach podatkowych. Dlatego Akademia PARP przygotowała szkolenie internetowe "Podatek PIT". Nowe szkolenie on-line pomoże przedsiębiorcom z sektora MSP zdobyć nowe wiadomości z prawa podatkowego.

Najnowsze szkolenie on-line Akademii PARP jest już dostępne na portalu pod adresem www.akademiaparp.gov.pl. - "Podatek PIT" to wiedza w pigułce. Przedsiębiorcy z firm MSP będą mogli poszerzyć swoje informacje na temat tego podatku - mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń w Akademii PARP.

Szkolenie "Podatek PIT" liczy dziesięć modułów. Obecnie uruchomiono pięć modułów. Ze szkolenia mogą korzystać przedsiębiorcy i pracownicy z mikro, małych i średnich firm oraz osoby, planujące własną działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu on-line "Podatek PIT" dowiedzą się, kto i co podlega temu podatkowi, poznają zwolnienia z podatku. Dużo miejsca poświęcono dochodom ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz praw autorskich. Omówiono również dochody z działalności gospodarczej. Właściciele i pracownicy małych i średnich firm dowiedzą się na czym polega amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności jaka jest wartość początkowa środków trwałych. Poznają także zasady prowadzenia amortyzacji. Przedsiębiorcy będą mogli zdobyć nową wiedzę z zakresu sprzedaży i korzystania z majątku. W szkoleniu wyjaśniono na czym polega dochód ze sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych oraz najem i dzierżawa nieruchomości.

"Podatek PIT" to kolejne szkolenie internetowe Akademii PARP z zakresu finansowo-prawnego. W tym obszarze tematycznym uczestnicy mogą szkolić się z windykacji finansowych, zamówień publicznych, prawa pracy, zabezpieczeń transakcji handlowych i podatku CIT. - Przedsiębiorcy mogą uzupełnić swoją wiedzę w szkoleniu "Podatek VAT 2011". Omówiono w nim znowelizowane przepisy, które weszły w życie 1 stycznia tego roku - mówi Aneta Grzyb-Hejduk. Osobom, które zajmują się rozliczeniami VAT za ubiegły rok, niezbędne będzie szkolenie "Podatek VAT 2010".

[15:08, 18-02-2011]