.:  Zmiany w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych


 

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych,
które obsługują płatników składek


 

[19:38, 04-01-2019]