.:  Strajk nauczycieli – komunikat.

Komunikat w sprawie planowanego strajku w oświacie

 

Pragnę Państwa poinformować, że w przypadku przystąpienia pracowników oświaty do strajku planowanego od dnia 8 kwietnia br., placówki oświatowe z terenu Gminy Maszewo zapewnią wszystkim dzieciom, które w tym czasie przyjdą do szkoły lub przedszkola opiekę. Nie jest prawdą, że takiej opieki nie zapewni Szkoła Podstawowa w Maszewie. Dyrektor tejże szkoły wystosowała do Państwa nieprawdziwy pisemny komunikat o tym, że takiej opieki nie jest w stanie zapewnić. Komunikat ten został Państwu przekazany wbrew ustaleniom do jakich doszło podczas spotkania z Dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.

 

Burmistrz Maszewa

Paweł Piesio

[15:03, 05-04-2019]