.:  7 maja kolejny nabór do Programu SPOŁECZNIK

PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021 to kontynuacja Programu zrealizowanego

w latach 2017-2018 r.  Wnioskodawcy będą mogli się starać o 4 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw

oraz o 10 tys. zł na realizację regionalnych inicjatyw obywatelskich.

Nabór wniosków na mikrodotacje oraz na regionalne inicjatywy

obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków

Witkac.pl

Termin naboru wniosków od 7 maja 2019 r. do 21.05.2019r.

 

Poniżej dokumenty do pobrania (4 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw):

Regulamin konkursu na mikrodotacje Programu Społecznik na lata 2019-2021

Załącznik nr 1- wzór wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu na mikrodotacje – potwierdzenie złożenia oferty

Załącznik nr 2 – wzór karty oceny formalnej wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 3 – wzór karty oceny merytorycznej wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 4 – wzór minimalnego zakresu umowy na udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu na mikrodotacje

Załącznik nr 7 – minimalny zakres ankiety ewaluacyjnej-2

 

Poniżej dokumenty do pobrania (10 tys. zł na realizację regionalnych inicjatyw obywatelskich):

Regulamin naboru wniosków na regionalne inicjatywy obywatelskie

Załącznik nr 1 – wzór wniosku na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 1a do Regulaminu na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik-nr-2-wzór-karty-oceny-inicjatywy-obywatelskiej-przez-Zespół-Oceniający

Załącznik nr 3 – wzór karty do głosowania

Załącznik nr 4- wzór minimalnego zakresu umowy na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków na realizacje regionalnej inicjwtywy obywatelskiej

Załącznik nr 7 – minimalny zakres ankiety ewaluacyjnej-2

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE

[13:48, 26-04-2019]