.:  Autobus podmiejski w Przemoczu

W dniu 28 czerwca br. przez Przemocze odbył się próbny przejazd autobusu podmiejskiego należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Stargardzie. Przejazd autobusu odbył się w celu wyznaczenia trasy dojazdu do docelowego przystanku autobusowego. Gmina Maszewo zamierza w najbliższym czasie zawrzeć porozumienie z Gminą - Miasto Stargard przy udziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji dla zapewnienia mieszkańcom Przemocza bezpośredniego połączenia z miastem Stargard. Zaplanowano, że dwa kursy odbywać będą się w okresie szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach rannych i popołudniowych. W dniu 27 czerwca br. radni Rady Miejskiej w Maszewie podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie przez Burmistrza Maszewa porozumienia. Gmina Maszewo będzie partycypować w kosztach realizacji zadania na odcinku Strumiany - Przemocze. Przejazdy dla mieszkańców odbywać będą się według cennika przewoźnika.

[11:12, 28-06-2019]