.:  Wojewódzki okrągły stół edukacyjny w Szczecinie

W czwartek 29 sierpnia Burmistrz Maszewa Paweł Piesio oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Maszewie i Przedszkola Miejskiego w Maszewie wzięli udział w debacie w ramach wojewódzkiego okrągłego stołu edukacyjnego. W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przez pięć godzin przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, samorządu, nauczycieli, rodziców i uczniów dyskutowali o problemach polskiej edukacji. Debata była podzielona na pięć paneli, które dotyczyły głównych zagadnień: nauczyciel w systemie edukacji, jakość w systemie edukacji, nowoczesna szkoła, uczeń w systemie edukacji, rodzic w systemie edukacji.

Zdjęcia - źródło:  TVP 3 Szczecin

[12:06, 30-08-2019]