.:  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 dla działania  6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został  ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

[15:27, 30-08-2019]