.:  Wybory uzupełniające

 

W dniu 17 listopada br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Maszewie w okręgu wyborczym numer 14 obejmującym ulice: Wojska Polskiego, 1 Maja, Mickiewicza, Krótką, Kwiatową oraz Plac Wolności. Do wyborów zgłoszone zostały dwie osoby. Największą ilość głosów uzyskała Pani Renata Staszków z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Gminy - 113 głosów. Pan Kamil Kałużny z Komitetu Wyborczego Wyborców Kamila Kałużnego uzyskał 73 głosy. Serdecznie gratulujemy Pani Renacie Staszków życząc owocnej pracy w radzie. Gratulujemy również Panu Kamilowi Kałużnemu, który uzyskał wynik zbliżony do roku ubiegłego. Wybory odbyły się z uwagi na to, że poprzedni radny Pan Adam Rojek został zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Maszewie na stanowisku kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Zgodnie z przepisami osoba, która pracuje w urzędzie nie może pełnić funkcji radnego.

[22:04, 18-11-2019]