.:  PRZEKAZANIE WOZU STRAŻCKIEGO DLA OSP NASTAZIN


Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu 15 lipca br. Gmina Maszewo wzbogaciła się o kolejny nowy wóz strażacki, który trafił do OSP w Nastazinie. 5 sierpnia br. odbyło się jego uroczyste przekazanie i poświęcenie.

W uroczystości udział wzięli: Paweł Piesio Burmistrz Maszewa, bryg. mgr inż. Jarosław Tomczyk Zachodniopomorski Wojewódzki Komendant PSP, mł. bryg. Marek Michalak Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie, mł. bryg. Marek de Weyher Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Operacyjno- Szkoleniowych PSP w Goleniowie, druh Krzysztof Wasiluk Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP w Goleniowie, druh Zbigniew Radawiec Komendant Gminny OSP w Maszewie, druh Marcin Gibki Prezes Jednostek OSP Gminy Maszewo, Prezesi i Naczelnicy OSP jednostek z Gminy Maszewo wraz z druhami, Czesław Siwek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Goleniowskiego, Małgorzata Storma- Piotrowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Maszewie wraz z radnymi, Sylwia Kalmus- Samsel Wójt Starej Dąbrowy wraz z Krzysztofem Bartnickim Przewodniczącym Rady Gminy w Starej Dąbrowie, Andrzej Wrzosek Prezes Koła Łowieckiego „Jeleń” Maszewo, Tadeusz Piotrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogard, Maciej Lipka przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Robert Kawa przedstawiciel Nadleśnictwa Dobrzany, Piotr Kamiński Przewodniczący Rady Powiatu ZIR w Goleniowie, Irena Fabrykiewicz Prezes Koła PZERiI w Maszewie wraz z członkami Związku, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Maszewo, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz licznie przybyli mieszkańcy Nastazina i innych miejscowości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji strażaków w kościele Św. Anny w Nastazinie.

Następnie na terenie Koła Łowieckiego „Jeleń” Maszewo w Nastazinie odbył się uroczysty apel, podczas którego wybrzmiało wiele podziękowań dla Wszystkich Tych, którzy przyczynili się do pozyskania nowego wozu i mnóstwo gratulacji dla strażaków z OSP Nastazin w szczególności dla Naczelnika Pawła Szewczyka. Piękne słowa do druha Pawła skierował druh Paweł Cichecki „….. niech wiara w ludzi, niech wiara w straż, niech miłość do żony, niech miłość do straży i miłość do tej małej ojczyzny, którą jest Nastazin NIGDY NIE ZAGAŚNIE!”. Wzruszającym gestem były złożone przez strażaków ochotników podziękowania dla swoich „drugich połówek”, za to, że przez cały czas starania się o nowe auto, wspierały ich i wierzyły w to, że im się uda. I udało się!

Bez determinacji i uporu strażaków oraz bez akceptacji - przez Radę Miejską w Maszewie - zmian w budżecie gminy wnioskowanych przez Burmistrza Maszewa, nie byłoby możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu.

Burmistrz Maszewa Paweł Piesio w swoim wystąpieniu podkreślił m.in., że dzisiejsza uroczystość to piękne święto dla mieszkańców Nastazina, które niewątpliwie zgotowali druhowie dzięki swoim akcjom i zaangażowaniu. Zaznaczył także, że kiedy obejmował urząd Burmistrza w 2018 r. zastanawiał się wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Goleniowie st. bryg. Arkadiuszem Skrzypczakiem, co zrobić aby jednostki OSP w gminie Maszewo - jest ich aż 7 – doposażyć, ponieważ tylko jeden wóz jest w miarę nowy - zakupiony w 2011 r. Pozostałe wozy liczą sobie ponad 30 lat. I tak dzięki pojawieniu się programów rządowych w przeciągu jednego roku udało się pozyskać trzy wozy strażackie. W ubiegłym roku zakupiono nowy wóz dla jednostki OSP Maszewo. Dziś z nowego wozu cieszy się jednostka OSP Nastazin i lada dzień sfinalizowany będzie zakup nowego wozu dla jednostki OSP Dębice. Pozyskane środki zewnętrzne na ten cel to blisko 1 700 000 zł.

Nowy samochód został poświęcony przez proboszcza Parafii pw. Św. Wojciecha BM w Bielicach ks. Romana Wójciaka.

Akt przekazania samochodu strażackiego Prezesowi Zarządu OSP Nastazin Czesławowi Szewczykowi poprzez wręczenie kluczy oraz dokumentów samochodu dokonali: Jarosław Tomczyk Zachodniopomorski Wojewódzki Komendant PSP w Szczecinie, Paweł Piesio Burmistrz Maszewa oraz Małgorzata Storma-Piotrowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Maszewie.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odpalenie przez Prezesa Czesława Szewczyka nowego auta i uruchomienie sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie oraz świetlnego o niebieskich światłach błyskowych.

Po części oficjalnej rozpoczął się festyn strażacki, gdzie na uczestników czekał strażacki poczęstunek.

Koszt zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego wyniósł 809 340 zł. Sfinalizowanie kupna wozu możliwe było dzięki dofinansowaniu:

  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 380 000 zł,
  • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 180 000 zł,
  • Gminy Maszewo w wysokości 130 000 zł
  • OSP Nastazin w wysokości 119 340 zł.

Nowy wóz strażacki umożliwi jego wszechstronne wykorzystanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Maszewo, jak również poza jej obszarem, ponieważ OSP Nastazin jest aktywnym uczestnikiem Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Zakup ten pozwoli na poprawę warunków funkcjonowania OSP Nastazin, poprawę bezpieczeństwa strażaków i zwiększenie skuteczności podczas akcji interwencyjnych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

 

[11:50, 07-08-2020]