.:  Wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

31 marca br. ogłoszono wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach Funduszu do podziału było 1,65 mld zł. Gmina Maszewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 200 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Maszewie - ulicy Kamiennej. Z wnioskiem o dofinansowanie wystąpił Burmistrz Maszewa Paweł Piesio. Zgodnie z założeniami Programu inwestycja musi zostać zrealizowana do końca 2022 r.

W pierwszym naborze Gminie Maszewo udało się pozyskać wsparcie w wysokości  1 812 500,00 zł na remont Szkoły Podstawowej w Maszewie oraz na zakup wozu asenizacyjnego dla Zakładu Komunalnego w Maszewie.

[19:43, 31-03-2021]