.:  Seniorzy wzmocnieni w działaniu na rzecz lokalnych społeczności

Seniorzy wzmocnieni w działaniu na rzecz lokalnych społeczności

Kompleksowe wsparcie gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego w zakresie efektywnego działania na rzecz lokalnego środowiska osób starszych to główny cel projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów”. Do tego unikatowego przedsięwzięcia, realizowanego z radami seniorów z całego regionu zachodniopomorskiego, przyłączyła również Rada Seniorów Gminy Maszewo.

Nasi radni seniorzy wezmą udział w inspirujących warsztatach, dzięki którym wzmocnią swoją wiedzę na temat innowacji społecznych na rzecz osób starszych, dowiedzą się jak efektywnie komunikować o działaniach rady w lokalnej społeczności, czy też jak budować sojusze wokół swoich inicjatyw.

Z kolei doskonałą okazją do wymiany kontaktów i doświadczeń między radnymi seniorami z całego regionu będzie wojewódzka konferencja dla rad seniorów i pracowników samorządowych, zaplanowana na wiosnę 2022 r.

Organizatorem projektu jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, znana z wieloletnich działań senioralnych pod hasłem „Pora Seniora”. W minionych latach z oferty bezpłatnych szkoleń, warsztatów i aktywności kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez fundację skorzystało ponad 300 seniorek i seniorów z 15 różnych wsi.

Bieżące informacje o projekcie „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” znajdą Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl oraz na fanpage’u www.facebook.com/radyseniorow

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

[10:26, 02-04-2021]