.:  I Ogólnopolska Biesiada Teatralna
W dniach 28-30 kwietnia w Maszewie odbędzie się I Ogólnopolska Biesiada Teatralna "Wejrzenia". Jej powołanie, to podjęcie walki o sztukę w małej przestrzeni lokalnej. To próba wywołania rewolucji kulturalnej, która zaświadczyć powinna wbrew wielu opiniom, że dobrą sztukę można robić w każdym miejscu. Dobra, czyli zadająca pytania o jednostkę i jej byt w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Polsce. Dla młodzieży Maszewskiej będzie to pierwsza próba zetknięcia się z teatrem poszukującym i walczącym, teatrem opowiadającym głosem wspólnot, bądź pojedynczych bytów żyjących i rozsianych po teatralnej przestrzeni naszego kraju... czytaj więcej
[15:58, 23-03-2006]