.:  Umowa pożyczki dla gminy Maszewo podpisana

Umowa pożyczki dla gminy Maszewo podpisana

W dniu 14 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów w Warszawie Burmistrz Maszewa p. Paweł Piesio przy kontrasygnacie skarbnika podpisał umowę na niskoprocentową pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 5 084 000,00 zł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że środki finansowe zostaną przelane    na konto gminy w dniach 18 – 19 grudnia 2018 r. Otrzymana pożyczka pozwoli na pokrycie zobowiązań wymagalnych i uzyskanie płynności finansowej gminy.

[16:00, 14-12-2018]