.:  UWAGA 27 GRUDNIA – OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Przypominamy, że 27 grudnia 2018 roku mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla Kół Gospodyń Wiejskich. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

Jednocześnie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Nowogardzie w porozumieniu z Burmistrzem Maszewa będą wspierać mieszkańców Gminy Maszewo w zakładaniu Kół Gospodyń Wiejskich oraz udzielać wszelkiej pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html oraz na stronie

www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

Informacje można również uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Nowogardzie

Anna Siuda
Karolina Paszkiewicz
Marcin Mazur   

ul. Batalionów Chłopskich 3

72-200 Nowogard

tel. 91 392 57 66

fax 91 392 29 92


[13:14, 21-12-2018]