.:  ZARZĄDZENIE NR 90/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 27 marca 2019 r.


 W sprawie ustalenia terminów i miejsc przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Maszewo.

[10:17, 28-03-2019]