.:  ZARZĄDZENIE NR 92/2019 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 29 marca 2019 r.

  Wsprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Maszewo.

[18:15, 29-03-2019]