.:   KOMUNIKAT BURMISTRZA MASZEWA – w sprawie ewentualnego, planowanego na dzień 8 kwietnia br. strajku nauczycieli

KOMUNIKAT BURMISTRZA MASZEWA

– w sprawie ewentualnego,  planowanego

 na dzień 8 kwietnia br. strajku nauczycieli

 

W dniu 1 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Maszewie  odbyła się narada z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w sprawie ewentualnego,  planowanego strajku nauczycieli, który ma się rozpocząć 8 kwietnia br.

Ustalono, że dyrektorzy szkół i przedszkola wraz z organem prowadzącym dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia opieki uczniom/ dzieciom, którzy będą przebywać w szkole/przedszkolu podczas strajku.

Do środy  tj. 3 kwietnia br.  dyrektorzy otrzymają informację czy dana placówka przystąpi do planowanego strajku.

O kolejnych ustaleniach będziemy Państwa niezwłocznie  informować  za pośrednictwem stron internetowych Urzędu i jednostek oświatowych.

 

Burmistrz Maszewa

     Paweł Piesio

[21:02, 01-04-2019]