.:  Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Maszewa

 Z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz  określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych

[15:16, 23-04-2019]