.:  NOWY BURMISTRZ MASZEWA !!!

Dnia 29 maja br. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Co bym zrobił/a gdybym został/a Burmistrzem?” Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Maszewo i ogłoszony w związku z obchodami Dnia Dziecka. Spośród dwudziestu prac, które wpłynęły do tut. Urzędu komisja konkursowa jednogłośnie wybrała pracę Dominika Bułatowicza- ucznia klasy VII b ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie. Zgodnie z regulaminem dziś od godziny dziewiątej do trzynastej Dominik sprawuje obowiązki Burmistrza Maszewa.  Przyszedł do pracy w asyście wychowawczyni oraz koleżanek i kolegów z klasy. Został przedstawiony pracownikom urzędu, wizytował Posterunek Policji w Maszewie oraz zwiedził Maszewską Izbę Pamięci. Pierwsze zarządzenie Burmistrza wydane zostało w sprawie zwolnienia w dniu dzisiejszym koleżanek i kolegów z klasy z zajęć lekcyjnych aby mogli wraz z wychowawczynią udać się na lody. Dominikowi składamy serdeczne gratulacje.

[13:05, 31-05-2019]