.:  Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszewie

W dniu 25 lipca br. odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie.

Do konkursu przystąpiły dwie osoby.


Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych wyłoniła na to stanowisko bezwzględną większością głosów kandydaturę

Pani Anny Kasperek.

[08:52, 26-07-2019]