.:  Kolejna dopłata z Funduszu Autobusowego dla Gminy Maszewo

W maju br. Burmistrz Maszewa wystąpił z kolejnym wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanie środków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i otrzymał dopłatę w wysokości 18 252,00 zł. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu utworzone zostaną dwie nowe linie autobusowe relacji: Bagna-Mokre-Nastazin-Wałkno-Sokolniki-Bielice-Stodólska-Maszewo oraz Rożnowo Nowogardzkie-Darż-Maszewo, które zostaną uruchomione od 1 września 2021 r. Przewozy będą realizowane zgodnie z następującymi założeniami: 2 kursy dziennie, pięć razy w tygodniu w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. Linie zostaną uruchomione w celu zapewnienia możliwości dojazdu do Maszewa oraz skomunikowania z innymi liniami.

[15:14, 20-05-2021]