.:  Programy wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich.

1.            Konkurs ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Oferty można składać w dwóch turach:

- I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.

- II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

                Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2019 r.

 

2.            Konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Program FIO

Oferty można składać w dwóch turach:

- I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.

- II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

                Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2019 r.

 LINK1

LINK2

 

[22:37, 25-03-2019]