.:  Pięć tysięcy złotych dla OSP Przemocze.

20 maja br. w Szczecinie na spotkaniu z wicemarszałkem Jarosławem Rzep± ze strażakami jednostek OSP z województwa zachodniopomorskiego został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dla jednostek OSP z woj. zachodniopomorskiego. Nasza jednostka OSP Przemocze otrzymała 5000 złotych  na zadanie: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemoczu podczas prowadzonych działań ratowniczo-ga¶niczych poprzez zakup specjalistycznych hełmów strażackich. Druhom z Przemocza serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji:
link

[19:31, 21-05-2019]