.:  1055. rocznica Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzimy rocznicę ustanowienia Święta Chrztu Polski.

Przyjęcie przez Mieszka I chrztu w roku 996 zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski, a co za tym idzie włączenie państwa polskiego do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów oraz szybkiego rozwoju i wzrostu znaczenia wśród państw Europy.

Akt przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego.

[08:22, 14-04-2021]