.:  ZAWIADOMIENIE BalticPipe

ZAWIADOMIENIE

       W dniu 10 grudnia 2018r. (poniedziałek)  o godz. 17:30
w Urzędzie Miejskim w Maszewie (Parter, Sala Ślubów)
odbędzie się spotkanie w sprawie nowoprojektowanego gazociągu wysokiego ciśnieniałączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym. Gazociąg jest realizowany w ramach Programu BalticPipe.

Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji o projekcie BalticPipe jest na stronie: www.baltic-pipe.pl

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
 Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji

[20:52, 22-11-2018]