.:  Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Maszewie kadencji 2018-2023.

W dniu 22.11.2018 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Maszewie. Porządek ustalony przez Komisarza Wyborczego , który  zwołał niniejszą sesję przedstawiał się następująco:

 

  1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze
  4. Złożenie ślubowanie przez radnych
  5. Wybór przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady
  6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza
  7. Złożenie Ślubowania przez Burmistrza
  8. Zamknięcie obrad

Sesja przebiegła zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Nowo wybrany Burmistrz Pan Paweł Piesio i wszyscy Radni Rady Miejskiej w Maszewie złożyli ślubowanie zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym. Podczas sesji ukonstytuowała się Rada Miejska w Maszewie.    Przewodniczącą Rady Miejskiej w Maszewie została Małgorzata Storma - Piotrowska 
a Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Maszewie zostali Radni: Mirosław Górski
i Agnieszka Lewicka.


[18:31, 23-11-2018]