.:  Otwarcie remizy OSP w Dębicach.

Otwarcie remizy OSP w Dębicach.

1 grudnia 2018 r. została przekazana do użytku remiza OSP w Dębicach. W uroczystościach udział wzięli: Paweł Piesio – Burmistrz Maszewa, przedstawiciele straży: st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak – Komendant PSP w Goleniowie, Krzysztof Wasiluk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, strażacy z Gminnym Komendantem Zbigniewem Radawcem, radni Rady Miejskiej w Maszewie, Sołtys z Radą Sołecką, Grzegorz Baryga – kierownik Posterunku Policji w Maszewie, Jadwiga Ferensztajn – były Burmistrz Maszewa, Wiktor Karwowski – wykonawca robót budowlanych oraz mieszkańcy. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez ks. Piotra Kiliana – proboszcza Parafii Jenikowo. Po Mszy Świętej udano się do remizy OSP, gdzie poświęcona została figura św. Floriana – patrona strażaków, a następnie odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi i złożono gratulacjedruhom z OSP w Dębicach.

Kilka słów o przebiegu inwestycji - 15.06.2018 r. nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy dla zadania pn.: ”Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dębice”. Prace zakończyły się 31.10.2018 r. Odbiór robót nastąpił w listopadzie 2018 r., a 26 listopada  br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Przedmiotowa inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego obiektu o dodatkowe pomieszczenie przeznaczone dla wozu strażackiego oraz dobudowę kotłowni na paliwo gazowe.W obiekcie zostały wydzielone pomieszczenia na: toalety, kotłownię, salę szkoleń oraz aneks kuchenny. Wyremontowana remiza będzie służyć nie tylko strażakom, ale także mieszkańcom Dębic.

[18:13, 03-12-2018]