.:  Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.

To święto tych, którzy walczyli o wolność po II wojnie światowej, stawiając opór sowietyzacji i podporządkowaniu Polski ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich, propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski

W 10. rocznicę Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych Burmistrz Maszewa Pan Paweł Piesio wraz z Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie Panią Agnieszką Lewicką oraz Sekretarzem Gminy Maszewo Panią Małgorzatą Złotek oddali hołd Żołnierzom poprzez złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów pod Obeliskiem na Cmentarzu Komunalnym w Maszewie.

[15:07, 01-03-2021]