.:  TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃCÓW 2021

Przypominamy, że w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:

1) mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy,

2) obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,

3) osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy. 

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Aby tego dokonać trzeba wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.

Wiele osób, w tym osób starszych, nie może we własnym zakresie wykonać samospisu internetowego. I właśnie dla nich, na czas trwania spisu, Urząd Miejski w Maszewie przygotował specjalne miejsce, gdzie można dokonać samospisu. Członkowie Gminnego Biura Spisowego służą swoją pomocą. Serdecznie zapraszamy.

 Jednocześnie informujemy, że można spisać się telefonicznie dzwoniąc na  infolinię:

22 279 99 99.

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet ani przez telefon, skontaktuje się rachmistrz telefonicznie, aby przeprowadzić spis. Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach. Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany (przez Internet lub przez infolinię telefoniczną) rachmistrzowie nie będą dzwonić do respondentów – takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych!

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić rachmistrzowi przekazania danych. Należy pamiętać, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Ważne: dane osobowe są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

[13:21, 06-05-2021]