.:  Nowi urzędnicy złożyli ślubowanie

Kolejne osoby zakończyły służbę przygotowawczą i pomyślnie zdały egzaminy. Oficjalnym statusem pracownika samorządowego Urzędu Miejskiego w Maszewie mogą cieszyć się: Justyna Marciniak i Marcelina Zacharska. Zwieńczeniem procedury było uroczyste ślubowanie w obecności Burmistrza Maszewa Pawła Piesia. Nowe urzędniczki zobowiązały się do godnego i sumiennego wypełniania obowiązków na rzecz dobra wspólnoty samorządowej, wypowiadając słowa: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym podpisują umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie mają obowiązek odbycia służby przygotowawczej, trwającej do 3 miesięcy. Następnie zdają egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

[08:35, 11-05-2021]