.:  OPS w Maszewie - oferta pracy

ZAPYTANIE CENOWE Nr 3a/EFS/2018

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia:

KOORDYNATORA w projekcie pn. „Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”

 

[22:23, 06-11-2018]