.:  Wojewódzka Konferencja SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE- jest możliwa!

Wojewódzka Konferencja

SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE- jest możliwa!

100 lat Niepodległości Polski – 20 lat idei CAL

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury, pomocy społecznej I organizacji pozarządowych, organizatorów społeczności lokalnej, animatorów społecznych oraz wszystkich, którym bliski jest rozwój społeczności lokalnych do udziału w konferencji

SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE- jest możliwa!  100 lat Niepodległości Polski – 20 lat idei CAL.

Konferencja odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie,ul. Wojska Polskiego 28, w dniu 6 października 2018roku o godzinie 11:00.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Goleniów

Przedsięwzięcie organizowane jest w partnerskiej współpracy: Partnerstwa Lokalnego Cm2,Gminy Goleniów, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiegooraz OśrodkaPomocy Społecznej w Goleniowie.

Będzie to wyjątkowe spotkanie osób, które swoją codzienną pracą wzbogacają środowiska lokalne o nowe inicjatywy i działania.

Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny i poglądowy. Niezwykle istotną częścią Naszego spotkania będzie zaprezentowanie lokalnych inicjatyw w Gminie Goleniów i ich rezultatów.

Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłosić e-mailem na adres: n.wirtek@cal.goleniow.pl lub telefonicznie na numer 502 121 517 do dnia 01.10.2018 do godz. 14:00

Program Konferencji pdf

[09:33, 27-09-2018]