.:  Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

 

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 

 

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

               

   /-/ Janusz Dygaszewicz

 

[13:02, 10-02-2021]